Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 1 mei 2024

 1. Toepasselijkheid
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen u als gebruiker van onze website en Rog Kozijnen (“wij”, “ons” of “ons bedrijf”).
 2. Geen aansprakelijkheid
  Hoewel we streven naar accurate en actuele informatie op onze website, kunnen we geen garantie bieden voor de nauwkeurigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie. We behouden ons het recht voor om de inhoud van de website op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. We zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van onze website of de informatie die daarop wordt verstrekt. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, directe, indirecte, incidentele, gevolg- en bijzondere schade. Het gebruik van de informatie op onze website is geheel op eigen risico. We garanderen niet dat de verstrekte informatie geschikt is voor een specifiek doel of dat deze volledig, nauwkeurig of actueel is. Door onze website te gebruiken, stemt u ermee in dat u geen rechten kunt ontlenen aan de verstrekte informatie.
 3. Intellectuele eigendomsrechten
  Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van onze website, inclusief maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, logo’s, handelsmerken en software, zijn eigendom van Rog Kozijnen of onze licentiegevers. Het is niet toegestaan om de inhoud van onze website te kopiëren, te reproduceren, te verspreiden of op enigerlei wijze te gebruiken zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
 4. Wijzigingen
  We behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Wijzigingen worden van kracht zodra ze op onze website zijn geplaatst. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig de algemene voorwaarden te controleren op eventuele wijzigingen.
 5. Contactgegevens
  Als u vragen heeft over deze algemene voorwaarden, neem dan contact met ons op via de volgende informatie:

Rog Kozijnen

info@rogkozijnen.nl

Telefoon: 06 – 43715713

Door onze website te gebruiken, stemt u in met deze algemene voorwaarden. Bedankt voor uw begrip en medewerking.